Established in 1960

Foy

Coordinator

Alhajj Dr Md. Faisal Kabir Choudhury
MBA, Ph.D

M/s Kaisar Memorial Hospital
H#14/3, Dr.K R C Sarani, New Bilshimla(Upashahar),

Rajshahi-6202 ,Bangladesh
Cell: +88-01711484006, +88-01845978626

Email: fkchou76@yahoo.com